Wettelijke informatieplicht

informatieaanbieders

Frank Rouseré : Belgisch vastgoedmakelaar-bemiddelaar & vastgoedmakelaar-syndicus. BIV erkenning 201 746
Sabine Coppin : Belgisch vastgoedmakelaar-bemiddelaar. BIV erkenning 503 373

juridische structuur

Onder de handelsbenaming ERA laPlage zijn 2 rechtspersonen actief :

BVBA IMASBO
activiteiten : vakantieverhuring, syndic van gebouwen, makelaardij verzekeringen
zetel : Gerststraat 14 - 8434 Lombardsijde
uitbating : Distellaan 34 - 8434 Westende
Ondernemingsnummer, vrijgesteld van BTW : 0459.210.767
FSMA erkenning 40352 A

BVBA LAPLAGE VASTGOED
activiteiten : bemiddeling vastgoed
zetel en uitbating : Distellaan 34 - 8434 Westende
Ondernemingsnummer, BTW-nummer : 0871.181.942

toezicht houdende autoriteit

Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
Tel: +32 2 505 38 50
E-mail: info@biv.be
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Sluitingsdagen : zaterdag & zondag
www.biv.be

beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarborgfonds

Vastgoed

makelaar : Concordia NV
verzekeringsmaatschappij : NV AXA Belgium
polis : 730.390.161.542

Verzekeringen

Ancoras verzekeringsattest 341200

plichtenleer - deontologie

deontologie van de vastgoedmakelaar

privacyvoorwaarden, GDPR


Cookies op de website ?

www.laplage.be gebruikt geen cookies.

Wat wordt aanzien als persoonsgegevens ?

Alle informatie waarmee je een persoon kan identificeren.
Dit is zijn naam, adres, telefoonnummers, persoonlijke mailadressen, accounts op sociale media, registratienummers, bankgegevens,...

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

persoonlijke identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, eventueel geboortedatum
contactgegevens : telefoon, mailadres
communicatie : e-mails, brieven

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking ervan ?

BVBA laplage vastgoed voor de afdeling bemiddeling bij verkoop en aankoop van vastgoed
BVBA Imasbo voor de afdeling syndic, vakantieverhuur en verzekeringen

Waarom worden uw persoonsgegevens gebruikt ?

verhuring : voor het opstellen van huurovereenkomsten en de verhuring van toeristische logies.
verkoop : voor prospectie, publiciteit, verkoopopdrachten, verkoopovereenkomsten en anti-witwas controle.
syndic : bijeenroeping eigenaarsvergaderingen, toezenden verslagen en kostenafrekeningen.
verzekeringen : opmaken polissen, afhandelen schadedossiers.

Wie ontvangt uw gegevens ?

Uw gegevens worden louter verwerkt voor intern gebruik. De gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is bij de uitvoering van contracten en beslissingen bij de afdeling syndic en dit voorafgaandelijk is gecommuniceerd.

Wat zijn uw rechten ?

Uw gegevens worden steeds verwerkt binnen de doelstelling van onze opdracht.
U heeft een recht op inzage, op rectificatie, op uitwissen, op bezwaar, gegevensoverdracht en intrekking toestemming.
Het volstaat daarvoor een brief te sturen, met bewijs van identiteit, naar ERA laPlage, Distellaan 34 te 8434 Westende met duidelijke vermelding wat uw wenst.

Klachten ?

Als u niet akkoord gaat, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit www.privacycommission.be.
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?