Wettelijke informatieplicht

Informatieaanbieders

Rouseré Frank : Belgisch vastgoedmakelaar-bemiddelaar & vastgoedmakelaar-syndicus. BIV erkenning 201.746
Coppin Sabine : Belgisch vastgoedmakelaar-bemiddelaar. BIV erkenning 503 373

Juridische structuur

Onder de handelsbenaming ERA laPlage zijn 2 rechtspersonen actief :

BVBA IMASBO
activiteiten : vakantieverhuring, syndic van gebouwen, makelaardij verzekeringen
zetel : Gerststraat 14 - 8434 Lombardsijde
uitbating : Distellaan 34 - 8434 Westende
Ondernemingsnummer, vrijgesteld van BTW : BE 0459.210.767
FSMA erkenning 40352 A

BVBA LAPLAGE VASTGOED
activiteiten : bemiddeling vastgoed
zetel en uitbating : Distellaan 34 - 8434 Westende
Ondernemingsnummer & BTW-nummer : BE 0871.181.942

Bescherming van de beroepsuitoefening

Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
Tel: +32 2 505 38 50
E-mail: info@biv.be
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Sluitingsdagen : zaterdag & zondag
www.biv.be

beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarborgfonds

Vastgoed

makelaar : Concordia NV
verzekeringsmaatschappij : NV AXA Belgium
polis : 730.390.161.542

Verzekeringen

Ancoras verzekeringsattest 341200

plichtenleer - deontologie

deontologie van de vastgoedmakelaar
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?