Vastgoed huren
Huurcatatalogus
Vivaldi uitgelegd
Vakantiedata
Huurvoorwaarden
Huurkosten
Faq

Huurkosten

Bij reservatie van een (vakantie)verblijf zijn er, naast de netto huurprijs, een aantal huurkosten te betalen.
Deze kosten zijn op te splitsen in twee soorten:

In rekening gebracht bij afsluiten huur

 • een kostenforfait dat inbegrepen is in de vermelde huurprijzen.
  Dit forfait omvat :
  • kosten verhuurkantoor
  • de brandverzekering
  • de annulatiekostenverzekering
  • verbruik elektriciteit, water en gas uitgezonderd eventuele verwarming
 • een waarborg :
  • zomerperiode : 150 à 250 €
  • winterperiode : 250 à 300 €
  • huren langer dan 3 maanden : minimum 350 €

Uitzonderingen :


huurprijzen hoger dan 2.500 € omvatten niet de annulatiekostenverzekering. Deze kan optioneel worden toegevoegd aan 4% op de huurprijs.

Huurperiodes langer dan 3 maanden en Vivaldi verhuur omvatten niet de annulatiekostenverzekering en verbruiken elektriciteit, water, gas en verwarming. De annulatiekostendekking kan optioneel worden bijgenomen aan 4% op de reservatieprijs. De verbruiken worden naderhand van de waarborg afgehouden.

In mindering gebracht van de waarborg

 • Eventuele verwarmingskosten (alle verbruiken bij huurperiodes langer dan 3 maanden), bepaald aan de hand van telleropname en berekend aan het officieel tarief van de betrokken nutsbedrijven.
 • Eventuele kosten van reiniging ingeval het pand niet voldoende net wordt verlaten. Het kantoor verifieert de netheid nà elk vertrek en bepaalt souverein of er al dan niet gepoetst dient te worden.
 • Eventueel herstel van gebroken of beschadigd toebehoren.
De waarborg wordt afgerekend tegen het einde van de maand volgend op het vertrek van de huurder.
Een gedetailleerd afrekeningsformulier wordt per post toegestuurd, het saldo wordt direct op de bankrekening van de huurder terugbetaald.
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?