Vastgoed huren
Huurcatatalogus
Vivaldi uitgelegd
Vakantiedata
Huurvoorwaarden
Huurkosten
Faq

Huurvoorwaarden

Alle in deze site vermelde prijzen zijn richtgevend onder voorbehoud van wijzigingen. Ze zijn niet contractueel bindend.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze aanbiedingen zijn zonder optie noch verbintenis. Het aangeduide aantal personen mag in geen geval overschreden worden. Enkel kinderbedden mogen bijgeplaatst worden. Dieren zijn niet toegelaten, tenzij een hondje en dan nog mits toelating. Bij niet-naleving van dit reglement kan onmiddellijke expulsie mogelijk zijn ofwel zal een dagvergoeding van 20 Euro worden aangerekend. Wanneer een inventaris op het goed aanwezig is, is de vakantieganger verplicht er de juistheid van na te gaan. Hij zal zijn opmerkingen schriftelijk overmaken en dit binnen de 24u na z'n aankomst.

2. RESERVATIE en BETALING

Elke reservatie wordt bevestigd door een huurreservatievewijs, ofwel u toegestuurd per post, ofwel u afgegeven in ons kantoor.
De reservatie is enkel van kracht zodra wij de helft van de huur ten titel van voorschot ontvangen hebben en dit ten laatste op de datum die op het contract vermeld staat.
Het saldo moet betaald worden ten laatste 14 dagen voor het in genot treden van het goed.
In GEEN geval worden sleutels overhandigd vooraleer de volledige som in ons kantoor ontvangen is.

Indien de huurder niet op tijd het saldo betaalt of hij z'n contract opzegt, zal het vastgoedkantoor het recht hebben om de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst plus een vergoeding van 25% op de herverhuring aan het immobiliënkantoor moeten betalen. Kan het goed niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo aan het kantoor verschuldigd.

De huurder is geen schadevergoeding (noch voorschot, noch verschil in opbrenst, noch commissieloon) verschuldigd wanneer het goed niet kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van zijn gezin. (Officiële dokumenten moeten wel op aanvraag kunnen worden voorgelegd.) Wanneer de huurder zelf overlijdt zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden.

Het afsluiten van een annulatiekostenverzekering is mogelijk.

In geval van dubbele verhuring, te wijten aan het kantoor, geeft het agentschap een meerwaardig appartement aan dezelfde voorwaarden.

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobilienkantoor toelaten dagelijks van 9 tot 12h en van 14 tot 18h.

3. ANNULATIEKOSTEN

De dekking annulatiekosten betaalt het door u voorafbetaalde bedrag terug als u bijvoorbeeld wegens ziekte of ongeval uw vakantie aan zee moet afzeggen. Dekking is enkel voorzien in de volgende vier gevallen :

4. MEE TE BRENGEN

Lakens, tafellinnen en handdoeken zijn niet voorhanden.
Per bed zijn dekens en kussens voorzien. Voor de divan zijn er over het algemeen geen dekens, noch kussens voorzien.

5. UW AANKOMST

De verhuringsperiode loopt van 16h de eerste dag tot 11h de laatste dag. De data van toekomen en vertrek moeten strikt in aanmerking genomen worden. Er kan geen enkele afwijking worden toegestaan. Het in ontvangst nemen van en het afgeven van de sleutels kan enkel gebeuren tijdens de openingsuren van het kantoor (9-12h en 14-18h).

Samen met de sleutels (2 sets) krijgt elke huurder een informatie- en invulforformulier. Het invulformulier bestaat uit een aankomst- en vertrekbulletin. Opmerkingen over netheid, zichtbare schade, inventaris e.a. dienen zowel bij aankomst als bij vertrek door middel van dit bulletin aan het verhuurkantoor gemeld.

6. PROBLEMEN TIJDENS UW VERBLIJF

Uw zorgeloos verblijf is ons doel : Meld elke hinder zo spoedig mogelijk teneinde het verhuurkantoor in staat te stellen het euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7. REINIGING VAN HET GOED

Wanneer het goed verlaten wordt zonder grondige reiniging of zonder voorafgaande verwittiging daarvan, zijn wij genoodzaakt de waarborg integraal te behouden als schaderegeling. Deze beslissing wordt soeverein genomen door het kantoor.

Als u wenst het goed te laten reinigen door een kuisploeg gelieve dit schriftelijk te verwittigen minimum 24h op voorhand. Wij vragen u dan ook ten laatste het goed te verlaten om 9h 's morgens i.p.v. 11h.

Een onrein sanitair wordt NOOIT aanvaard, zelfs niet bij aanvraag om het goed te laten reinigen.

8. TERUGBETALING WAARBORG

Na het vertrrek van elke huurder inspecteert het verhuurkantoor de woning. Wij zijn bijzonder streng op de netheid van de sanitaire installaties (toilet, lavabo, bad en/of douche) en de keukentoestellen (fornuis, gootsteen, koelkast en eventueel diepvries). Hierop worden geen uitzonderingen geduld.

Ten laatste tegen het einde van de maand volgend op de einddatum van de huurperiode wordt een gedetailleerde afrekening van de waarborg (per post) toegestuurd. Het waarborgbedrag, of het saldo ervan, wordt terzelfder tijd op de bankrekening van huurder uitbetaald.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?