Vastgoed kopen
Kosten bij aankoop
Jaarlijkse kosten
Prijsniveau vastgoed

Wat mag u in Westende verwachten voor uw geld ?


Elke badplaats heeft zijn eigen prijsniveau.
Hoewel het prijsniveau te Westende hoger ligt dan vergelijkbare goederen in kleinere steden of gemeenten zijn onze prijzen in vergelijking met de rest van de Belgische kust nog zeer billijk, zelfs nog goedkoop.

Welke factoren bepalen de vastgoedprijs ?

Het prijsniveau wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het aanbod. Hoe groter, hoe mooier en hoe beter gelegen, hoe duurder de prijs. De kwantiteit van het aanbod heeft eerder een effect op de snelheid waarmee de prijzen doorheen de tijd stijgen, de zogenaamde meerwaarde. Is er gedurende een bepaalde periode een tekort aan bepaalde types appartementen, dan zal de waarde van deze de neiging vertonen om vlugger te stijgen. Een chronisch overaanbod van een bepaalde klasse vastgoed kan kan ervoor zorgen dat de prijzen in deze klasse niet stijgen in functie van de tijd. Integendeel, de prijs kan zelfs zakken.

Het verschil in prijsniveau met omliggende badplaatsen geeft aanleiding tot een versnelde correctie op onze lokale vastgoedmarkt. Uit ervaring weten we dat een dergelijke correctie steeds leidt tot een prijsstijging. Een vergelijking met de prijsniveau's in ons omliggende landen leert dat België niet duur is. De overheid helpt deze evolutie door een strikter beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Het is intussen goed bekend dat de prijzen van bouwgronden alleen maar lijken te stijgen.

Elementen die de prijs van nieuwbouw bepalen.

De prijs van nieuwbouw is steeds de som van de grondprijs en de constructieprijs.

Door het strikt beleid in ruimtelijke ordening is er op heden in onze badplaats zeer weinig bouwgrond voor villabouw te vinden. Bouwgrond voor appartementsbouw is al helemaal uitgesloten. Nieuwbouw kan enkel nog geschieden door afbraak van oude panden. Vooraleer een dergelijk pand kan worden afgebroken dient een projectontwikkelaar eerst het oude pand te kopen. En oude panden behoren bijna steeds toe aan meerdere eigenaars waardoor de onderhandelingen dikwijls moeilijk verlopen en dus ook de prijs sterk de hoogte in schiet.

Elementen die een invloed hebben op de prijs in herverkoop

Hoewel herverkoop steeds lonkt naar gelijkaardige zaken in nieuwbouw volgt de prijszetting eigen regels. Deze regels worden vooral bepaald door het bestaande aanbod in verkoop. Prijsverhogende of prijsverlagende elementen corrigeren onderlinge vergelijkingen. We vatten ze hier even samen.

Werkt prijsverhogend
Werkt prijsverlagend
Ligging
  zeedijk
  centrale tennispleinen
  het centrum van de badplaats
  verder weg van zee
  buiten het centrum
Uitzicht
  breed zeezicht
  panoramisch zicht over strand, zee en duinen
  panoramisch zicht over de badplaats
  zicht op een plein met groen
  lateraal of klein zeezicht
  zicht in de straat
  aanwezigheid van tegenoverliggende gebouwen
Beschikbare ruimte
  brede gevel
  ruime woonkamer
  ruime en goed voorzien keuken
  grote slaapkamers
  smalle gevel
  te kleine woonkamer
  slaapkamers met te kleine afmetingen
Nivau van onderhoud
  nieuwbouw
  recent gerenoveerd
  goed onderhouden
  aanwezigheid van een lift
  oud en onaangepast aan hedendaags comfort
  verwaarloosd
  geen lift

Absolute verkoopprijzen

In de volgende tabellen krijgt u een inzicht in het prijsniveau van het vastgoed in onze badplaats. Ze leert u vooral wat u voor uw budget mag verwachten.

Voor de berekening van het aantal m² worden de scheidingsmuren over een dikte van 15 cm meegerekend en telt de terrasoppervlakte mee ten belope van zijn vierkantswortel.

1/1/2019

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent (< 10 jaar)
vanaf 4.400 €/m²
vanaf 3.300 €/m²
vanaf 2.700 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd (< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types (> 30 jaar)
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.8s00 €/m²
vanaf 1.300 €/m²
garages
vanaf 25.000 € tot meer dan 60.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 65.000 €
grotere types vanaf 120.000 €

1/1/2018

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent (< 10 jaar)
vanaf 4.300 €/m²
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.600 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd (< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types (> 30 jaar)
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.300 €/m²
garages
vanaf 20.000 € tot meer dan 60.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 65.000 €
grotere types vanaf 120.000 €

1/1/2017

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent (< 10 jaar)
vanaf 4.000 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd (< 30 jaar)
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types (> 30 jaar)
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.500 €/m²
vanaf 1.200 €/m²
garages
vanaf 20.000 € tot meer dan 50.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 70.000 €
grotere types vanaf 120.000 €

1/1/2015

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent (< 10 jaar)
vanaf 4.500 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd (< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types (> 30 jaar)
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 1.800 €/m²
garages
vanaf 30.000 € tot meer dan 50.000 €
villa's
kleinere types vanaf 300.000 €
grotere types vanaf 400.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 90.000 €
grotere types vanaf 150.000 €

1/1/2009

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent (< 10 jaar)
vanaf 4.500 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd (< 30 jaar)
vanaf 3.300 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types (> 30 jaar)
vanaf 2.700 €/m²
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 1.800 €/m²
garages
vanaf 28.000 € tot meer dan 45.000 €
villa's
kleinere types vanaf 260.000 €
grotere types vanaf 370.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 90.000 €
grotere types vanaf 150.000 €
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?