Vastgoed kopen

Bestaand vastgoed kopen?


Wij hebben een ruim aanbod aan bestaand vastgoed in alle categorieën en prijsniveau's, hoofdzakelijk in Westende & Middelkerke.


Huizen, appartementen, flats, garages, bouwgrond, winkels, enz.


Om te wonen, als tweede verblijf, als belegging om te verhuren of gewoon voor uzelf.


Snuister in ons aanbod,
kom & bezoek,
koop zonder zorgen en...
geniet !


Niet gevonden wat je zoekt?

Wij helpen je met zoeken!


Vul hier je criteria in

en ontvang regelmatig panden in je e-mail.

U vindt ons aanbod ook op de volgende portaalsites
Als u bij ons bent

kopen ?
koopinfo ?
bel 059 30 15 13
of zend een bericht.

Christine Depotter
Christine een bericht sturen
ERA laPlage Westende Christine Depotter

Tine (Kristien) SaelensTine een bericht sturen
ERA laPlage Westende Kristien SaelensWat mag u in Westende verwachten voor uw geld?


Elke badplaats heeft zijn eigen prijsniveau.
Hoewel het prijsniveau te Westende hoger ligt dan vergelijkbare goederen in kleinere steden of gemeenten zijn onze prijzen in vergelijking met de rest van de Belgische kust nog zeer billijk, zelfs nog goedkoop.

Welke factoren bepalen de vastgoedprijs ?

Het prijsniveau wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het aanbod. Hoe groter, hoe mooier en hoe beter gelegen, hoe duurder de prijs. De kwantiteit van het aanbod heeft eerder een effect op de snelheid waarmee de prijzen doorheen de tijd stijgen, de zogenaamde meerwaarde. Is er gedurende een bepaalde periode een tekort aan bepaalde types appartementen, dan zal de waarde van deze de neiging vertonen om vlugger te stijgen. Een chronisch overaanbod van een bepaalde klasse vastgoed kan ervoor zorgen dat de prijzen in deze klasse niet stijgen in functie van de tijd. Integendeel, de prijs kan zelfs zakken.

Het verschil in prijsniveau met omliggende badplaatsen geeft aanleiding tot een versnelde correctie op onze lokale vastgoedmarkt. Uit ervaring weten we dat een dergelijke correctie steeds leidt tot een prijsstijging. Een vergelijking met de prijsniveau's in ons omliggende landen leert dat België niet duur is. De overheid helpt deze evolutie door een strikter beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Het is intussen goed bekend dat de prijzen van bouwgronden alleen maar lijken te stijgen.


Elementen die de prijs van nieuwbouw bepalen.

De prijs van nieuwbouw is steeds de som van de grondprijs en de constructieprijs.

Door het strikt beleid in ruimtelijke ordening is er op heden in onze badplaats zeer weinig bouwgrond voor villabouw te vinden. Bouwgrond voor appartementsbouw is al helemaal uitgesloten. Nieuwbouw kan enkel nog geschieden door afbraak van oude panden. Vooraleer een dergelijk pand kan worden afgebroken dient een projectontwikkelaar eerst het oude pand te kopen. En oude panden behoren bijna steeds toe aan meerdere eigenaars waardoor de onderhandelingen dikwijls moeilijk verlopen en dus ook de prijs sterk de hoogte in schiet.


Elementen die een invloed hebben op de prijs in herverkoop

Hoewel herverkoop steeds lonkt naar gelijkaardige zaken in nieuwbouw volgt de prijszetting eigen regels. Deze regels worden vooral bepaald door het bestaande aanbod in verkoop. Prijsverhogende of prijsverlagende elementen corrigeren onderlinge vergelijkingen. We vatten ze hier even samen.


Werkt prijsverhogend
Werkt prijsverlagend
Ligging
  zeedijk
  centrale tennispleinen
  het centrum van de badplaats
  verder weg van zee
  buiten het centrum
Uitzicht
  breed zeezicht
  panoramisch zicht over strand, zee en duinen
  panoramisch zicht over de badplaats
  zicht op een plein met groen
  lateraal of klein zeezicht
  zicht in de straat
  aanwezigheid van tegenoverliggende gebouwen
Beschikbare ruimte
  brede gevel
  ruime woonkamer
  ruime en goed voorzien keuken
  grote slaapkamers
  smalle gevel
  te kleine woonkamer
  slaapkamers met te kleine afmetingen
Nivau van onderhoud
  nieuwbouw
  recent gerenoveerd
  goed onderhouden
  aanwezigheid van een lift
  oud en onaangepast aan hedendaags comfort
  verwaarloosd
  geen lift

Absolute verkoopprijzen

In de volgende tabellen krijgt u een inzicht in het prijsniveau van het vastgoed in onze badplaats. Ze leert u vooral wat u voor uw budget mag verwachten.

Voor de berekening van het aantal m² worden de scheidingsmuren over een dikte van 15 cm meegerekend en telt de terrasoppervlakte mee ten belope van zijn vierkantswortel.


1/1/2021

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 5.000 €/m²
vanaf 4.000 €/m²
vanaf 2.700 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.500 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.200 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.500 €/m²
garages
vanaf 27.000 €
tot meer dan 60.000 €
villa's
kleinere types vanaf 250.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 90.000 €
grotere types vanaf 150.000 €1/1/2019

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 4.400 €/m²
vanaf 3.300 €/m²
vanaf 2.700 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.800 €/m²
vanaf 1.300 €/m²
garages
vanaf 25.000 € tot meer dan 60.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 65.000 €
grotere types vanaf 120.000 €


1/1/2018

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 4.300 €/m²
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.600 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.300 €/m²
garages
vanaf 20.000 € tot meer dan 60.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 65.000 €
grotere types vanaf 120.000 €


1/1/2017

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 4.000 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.000 €/m²
vanaf 1.500 €/m²
vanaf 1.200 €/m²
garages
vanaf 20.000 € tot meer dan 50.000 €
villa's
kleinere types vanaf 200.000 €
grotere types vanaf 350.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 70.000 €
grotere types vanaf 120.000 €


1/1/2015

zeedijk of tennis
klein zeezicht of pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 4.500 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.200 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.800 €/m²
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 1.800 €/m²
garages
vanaf 30.000 € tot meer dan 50.000 €
villa's
kleinere types vanaf 300.000 €
grotere types vanaf 400.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 90.000 €
grotere types vanaf 150.000 €


1/1/2009

zeedijk of tennis
klein zeezicht
pleinzicht
andere
appartementen/flats
nieuw of recent
(< 10 jaar)
vanaf 4.500 €/m²
vanaf 3.000 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
appartementen/flats
middelbare leeftijd
(< 30 jaar)
vanaf 3.300 €/m²
vanaf 2.500 €/m²
vanaf 2.000 €/m²
appartementen/flats
oudere types
(> 30 jaar)
vanaf 2.700 €/m²
vanaf 2.200 €/m²
vanaf 1.800 €/m²
garages
vanaf 28.000 € tot meer dan 45.000 €
villa's
kleinere types vanaf 260.000 €
grotere types vanaf 370.000 €
bungalows
kleinere types vanaf 90.000 €
grotere types vanaf 150.000 €Wat "kost" de aankoop van vastgoed ?


Aankoop onder het stelsel van de registratie


Van toepassing bij bestaand (en reeds in gebruik genomen) onroerend goed.
Of indien de verkoper niet voor het uitzonderingsstelsel BTW kiest.

Het registratierecht kan worden verlaagd als een aantal voorwaarden zijn voldaan :


Aankoop onder het stelsel van de BTW


Van toepassing bij nieuw of recent gebouwd vastgoed.
Dit systeem kan worden toegepast op verkoop uiterlijk 31/12 van het tweede jaar volgend op de eerste in gebruikneming.

Als de verkoper van de grondaandelen en de constructiedelen dezelfde persoon is, dan wordt de gehele koopsom aan de BTW (21%) onderworpen.

Als de verkoper van de grondfracties niet dezelfde is als de opstallen, dan wordt registratierecht betaald op de grondwaarde en BTW op de bouwprijs.

Hierbovenop dient nog gevoegd :
Vaste (jaarlijkse) kosten verbonden aan het bezitten van een eigendom

Als eigenaar van een onroerend goed deelt u mee in 6 soorten kosten.  Het gemiddelde niveau van de drie eerste samen ligt tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau van het gebouw waarin u eigenaar bent en de grootte van uw eigendom.


1. belasting aan het Vlaamse Gewest

Dit is de onroerende voorheffing, in de volksmond de grondbelasting.   Ze is jaarlijks te voldoen.

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt in Westende-Middelkerke 55,13 % (2,50 voor het Vlaamse gewest, 8,875 (355 opcentiemen) voor de provincie West Vlaanderen, 43,75 (1750 opcentiemen) voor de gemeente Middelkerke).

De voorheffing wordt berekend op het geindexeerde bedrag van het kadastrale inkomen.

Het kadastraal inkomen is een door de administratie van het kadaster toegekende som. Ze wordt gelijkgesteld met de netto huuropbrengst herleid tot het jaar 1975.


2. belasting ten bate van van de gemeente Middelkerke

De gemeentebelastingen worden jaarlijks geheven en bestaan uit 2 delen:


3. belasting ten bate van van de provincie West-Vlaanderen

De provinciebelasting wordt jaarlijks geheven en bestaat uit :


4. gemeenschappelijke kosten (syndicuslasten) gebouw

Ingeval uw eigendom gelegen is in een gebouw met nog andere eigenaars, dan beschikt u naast uw private eigendom over een onverdeeld aandeel in de gemeenschappelijke eigendom. Een syndicus beheert deze gemeenschappelijke delen en zal periodiek hiervoor de kostenstaat aanbieden.

Doorgaans bedragen deze lasten tussen 500 Euro en 1.000 Euro op jaarbasis.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ze oplopen tot 2.000 Euro (oa door een zwembad).

In zeldzame gevallen (geen lift, geen beroepssyndicus,...) kunnen ze lager zijn dan 500 Euro.

In het algemeen bestaan de syndicuslasten uit :

Ingeval u een huis of een villa bezit, dan is er geen sprake van een mede-eigendom en zijn er ook geen syndicuslasten.


5. nustvoorzieningen

Kosten van elektriciteit, gas, water, telefoon en TV distributie worden doorgaans direct door de diverse maatschappijen van openbar nut aangerekend in functie van uw verbruik.
Sommige gebouwen staan zelf in voor de levering van koud en/of warm water en verwarming. In dit geval worden deze kosten opgenomen in de syndicuslasten.
Ingeval de TV distributie collectief werd gemaakt wordt ook deze door de syndicus doorverrekend en valt ze eveneens in de syndicuslasten.


6. Personenbelasting

Het bedrage van het KI (zie 1.) dient opgenomen te worden in uw bestingsaangifte. Als uw appartement aan zee voor u ee tweede verblijf vormt, dan wordt het KI geïndexeerd en nog eens met 40% verhoogd.
Daarna komt het bij uw onroerend inkomen om dan bij de bepaling van de aanslag wordt samengevoegd met uw andere inkomsten. Maw, Het verhoogde KI wordt belast aan de marginale aanslagvoet. Veelal zal dat 50% bedragen.
Dit bedrag vermindert (of kan helemaal wegvallen) als u intresten betaalt op een hypotheeklening.
"Wacht niet om vastgoed te kopen.
Koop vastgoed en wacht."

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?