Nieuwbouw & Projecten
Kosten bij aankoop nieuwbouw
Jaarlijkse kosten

Wat "kost" de aankoop van vastgoed ?

Aankoop onder het stelsel van de BTW

Van toepassing bij nieuw of recent gebouwd vastgoed.

Als de verkoper van de grondaandelen en de constructiedelen dezelfde persoon is, dan wordt de gehele koopsom aan de BTW (21%) onderworpen.

Als de verkoper van de grondfracties niet dezelfde is als de opstallen, dan wordt registratierecht betaald op de grondwaarde en BTW op de bouwprijs.

Hierbovenop dient nog gevoegd :

Aankoop onder het stelsel van de registratie

Van toepassing bij bestaand (en reeds in gebruik genomen) onroerend goed.
Of indien de verkoper niet voor het uitzonderingsstelsel BTW kiest.

Het registratierecht kan worden verlaagd als een aantal voorwaarden zijn voldaan :


eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?