Nieuwbouw & Projecten
Kosten bij aankoop nieuwbouw
Jaarlijkse kosten

Vaste (jaarlijkse) kosten verbonden aan het bezitten van een eigendom

Als eigenaar van een onroerend goed deelt u mee in 6 soorten kosten.  Het gemiddelde niveau van de drie eerste samen ligt tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau van het gebouw waarin u eigenaar bent en de grootte van uw eigendom.

1. belasting aan het Vlaamse Gewest

Dit is de onroerende voorheffing, in de volksmond de grondbelasting.   Ze is jaarlijks te voldoen.

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt in Westende-Middelkerke 55,13 % (2,50 voor het Vlaamse gewest, 8,875 (355 opcentiemen) voor de provincie West Vlaanderen, 43,75 (1750 opcentiemen) voor de gemeente Middelkerke).

De voorheffing wordt berekend op het geindexeerde bedrag van het kadastrale inkomen.

Het kadastraal inkomen is een door de administratie van het kadaster toegekende som. Ze wordt gelijkgesteld met de netto huuropbrengst herleid tot het jaar 1975.


2. belasting ten bate van van de gemeente Middelkerke

De gemeentebelastingen worden jaarlijks geheven en bestaan uit 2 delen:


3. belasting ten bate van van de provincie West-Vlaanderen

De provinciebelasting wordt jaarlijks geheven en bestaat uit :


4. gemeenschappelijke kosten (syndicuslasten) gebouw

Ingeval uw eigendom gelegen is in een gebouw met nog andere eigenaars, dan beschikt u naast uw private eigendom over een onverdeeld aandeel in de gemeenschappelijke eigendom. Een syndicus beheert deze gemeenschappelijke delen en zal periodiek hiervoor de kostenstaat aanbieden.

Doorgaans bedragen deze lasten tussen 500 Euro en 1.000 Euro op jaarbasis.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ze oplopen tot 2.000 Euro (oa door een zwembad).

In zeldzame gevallen (geen lift, geen beroepssyndicus,...) kunnen ze lager zijn dan 500 Euro.

In het algemeen bestaan de syndicuslasten uit :

Ingeval u een huis of een villa bezit, dan is er geen sprake van een mede-eigendom en zijn er ook geen syndicuslasten.


5. nustvoorzieningen

Kosten van elektriciteit, gas, water, telefoon en TV distributie worden doorgaans direct door de diverse maatschappijen van openbar nut aangerekend in functie van uw verbruik.
Sommige gebouwen staan zelf in voor de levering van koud en/of warm water en verwarming. In dit geval worden deze kosten opgenomen in de syndicuslasten.
Ingeval de TV distributie collectief werd gemaakt wordt ook deze door de syndicus doorverrekend en valt ze eveneens in de syndicuslasten.


6. Personenbelasting

Het bedrage van het KI (zie 1.) dient opgenomen te worden in uw bestingsaangifte. Als uw appartement aan zee voor u ee tweede verblijf vormt, dan wordt het KI geïndexeerd en nog eens met 40% verhoogd.
Daarna komt het bij uw onroerend inkomen om dan bij de bepaling van de aanslag wordt samengevoegd met uw andere inkomsten. Maw, Het verhoogde KI wordt belast aan de marginale aanslagvoet. Veelal zal dat 50% bedragen.
Dit bedrag vermindert (of kan helemaal wegvallen) als u intresten betaalt op een hypotheeklening.


eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?