Nieuwbouw & Projecten

Nieuwbouw kopen ?


Nieuwbouw voldoet aan de meest actuele energie eisen en doorgaans ook aan alle moderne comfortnoden.


Een nieuwbouw appartement of woning vereist geen renovatiekosten, noch grote herstellingen.


Met een nieuwbouw koopt u comfort en gemak.


Kopen op plan geeft je daarbij de mogelijkheid om eigen keuzes in de afwerking te maken.Ons actueel aanbod

Zonnelaan 29


35 ruime garageboxen
verdeeld over 2 ondergrondse niveau's
nabij de zeedijk

werken gestart oktober 2018
afgewerkt op 10/7/2020
Westende Capri garages ERA laPlage

Zeedijk 318


1 appartement met 1 slaapkamer
8 hoekappartementen met 2 slaapkamers
9 zeedijk appartementen met 2 slaapkamers
2 duplex appartementen met 3 slaapkamers

werken gestart op 3/10/2018
afgewerkt op 30/6/2020
Westende Grand Large ERA laPlage

Zeedijk 305-306


18 appartementen met 2 slaapkamers
2 duplex appartementen met 3 slaapkamers
garages en parkeerplaatsen

werken gestart op 30/9/2019
afwerking voorzien tegen kerst 2021


uitverkocht!

Westende Oostkant ERA laPlage
Westende Royal Navy ERA laPlage

Koning Ridderdijk 52


16 appartementen met twee slaapkamers
3 duplex appartementen
privatieve bergplaatsen, ruime fietsenberging toegankelijk achteraan

start werken nog niet bepaald
afwerking 2 jaar na start

Meeuwenlaan 11


Westende SoliMar ERA laPlage

7 appartementen met 2 slaapkamers
1 winkel

start voorzien voorjaar 2021

hoek Langestraat & Heidestraat

Westende dorp


5 individuele huizen telkens met garage, 3 slaapkamers en tuin
nabij natuurgebied "de Bamburg"

wind- en regendicht
eindafwerking naar keuze koper
Westende woningen ERA laPlage

Heidestraat

Westende dorp


2 koppelwoningen telkens met garage, 3 slaapkamers en tuin
pal naast het natuurgebied "de Bamburg"

wind- en regendicht
eindafwerking naar keuze koper
Westende woningen ERA laPlageWat "kost" de aankoop van vastgoed ?


Aankoop onder het stelsel van de BTW


Van toepassing bij nieuw of recent gebouwd vastgoed.

Als de verkoper van de grondaandelen en de constructiedelen dezelfde persoon is, dan wordt de gehele koopsom aan de BTW (21%) onderworpen.

Als de verkoper van de grondfracties niet dezelfde is als de opstallen, dan wordt registratierecht betaald op de grondwaarde en BTW op de bouwprijs.

Hierbovenop dient nog gevoegd :


Aankoop onder het stelsel van de registratie


Van toepassing bij bestaand (en reeds in gebruik genomen) onroerend goed.
Of indien de verkoper niet voor het uitzonderingsstelsel BTW kiest.

Het registratierecht kan worden verlaagd als een aantal voorwaarden zijn voldaan :
Vaste (jaarlijkse) kosten verbonden aan het bezitten van een eigendom

Als eigenaar van een onroerend goed deelt u mee in 6 soorten kosten.  Het gemiddelde niveau van de drie eerste samen ligt tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau van het gebouw waarin u eigenaar bent en de grootte van uw eigendom.


1. belasting aan het Vlaamse Gewest

Dit is de onroerende voorheffing, in de volksmond de grondbelasting.   Ze is jaarlijks te voldoen.

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt in Westende-Middelkerke 55,13 % (2,50 voor het Vlaamse gewest, 8,875 (355 opcentiemen) voor de provincie West Vlaanderen, 43,75 (1750 opcentiemen) voor de gemeente Middelkerke).

De voorheffing wordt berekend op het geindexeerde bedrag van het kadastrale inkomen.

Het kadastraal inkomen is een door de administratie van het kadaster toegekende som. Ze wordt gelijkgesteld met de netto huuropbrengst herleid tot het jaar 1975.


2. belasting ten bate van van de gemeente Middelkerke

De gemeentebelastingen worden jaarlijks geheven en bestaan uit 2 delen:


3. belasting ten bate van van de provincie West-Vlaanderen

De provinciebelasting wordt jaarlijks geheven en bestaat uit :


4. gemeenschappelijke kosten (syndicuslasten) gebouw

Ingeval uw eigendom gelegen is in een gebouw met nog andere eigenaars, dan beschikt u naast uw private eigendom over een onverdeeld aandeel in de gemeenschappelijke eigendom. Een syndicus beheert deze gemeenschappelijke delen en zal periodiek hiervoor de kostenstaat aanbieden.

Doorgaans bedragen deze lasten tussen 500 Euro en 1.000 Euro op jaarbasis.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ze oplopen tot 2.000 Euro (oa door een zwembad).

In zeldzame gevallen (geen lift, geen beroepssyndicus,...) kunnen ze lager zijn dan 500 Euro.

In het algemeen bestaan de syndicuslasten uit :

Ingeval u een huis of een villa bezit, dan is er geen sprake van een mede-eigendom en zijn er ook geen syndicuslasten.


5. nustvoorzieningen

Kosten van elektriciteit, gas, water, telefoon en TV distributie worden doorgaans direct door de diverse maatschappijen van openbar nut aangerekend in functie van uw verbruik.
Sommige gebouwen staan zelf in voor de levering van koud en/of warm water en verwarming. In dit geval worden deze kosten opgenomen in de syndicuslasten.
Ingeval de TV distributie collectief werd gemaakt wordt ook deze door de syndicus doorverrekend en valt ze eveneens in de syndicuslasten.


6. Personenbelasting

Het bedrage van het KI (zie 1.) dient opgenomen te worden in uw bestingsaangifte. Als uw appartement aan zee voor u ee tweede verblijf vormt, dan wordt het KI geïndexeerd en nog eens met 40% verhoogd.
Daarna komt het bij uw onroerend inkomen om dan bij de bepaling van de aanslag wordt samengevoegd met uw andere inkomsten. Maw, Het verhoogde KI wordt belast aan de marginale aanslagvoet. Veelal zal dat 50% bedragen.
Dit bedrag vermindert (of kan helemaal wegvallen) als u intresten betaalt op een hypotheeklening.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?