Zo gebouwd!

1. Nieuwbouw kopen?

Nieuwbouw voldoet aan de meest actuele energie eisen en doorgaans ook aan alle moderne comfortnoden.
Een nieuwbouw appartement of woning vereist geen renovatiekosten, noch grote herstellingen.
Met een nieuwbouw koopt u comfort en gemak.
Kopen op plan geeft je daarbij de mogelijkheid om eigen keuzes in de afwerking te maken.3. Ons actueel aanbod

Westende Royal Navy ERA laPlage

Koning Ridderdijk 52


16 appartementen met twee slaapkamers
3 duplex appartementen
privatieve bergplaatsen, ruime fietsenberging toegankelijk achteraan

start werken najaar 2021
afwerking zomer 2023


uitverkocht!

Meeuwenlaan 11


Westende SoliMar ERA laPlage

7 appartementen met 2 slaapkamers
1 winkel

start September 2021


naar boven

5. Wat "kost" de aankoop van vastgoed ?

Aankoop onder het stelsel van de BTW


Van toepassing bij nieuw of recent gebouwd vastgoed.

Als de verkoper van de grondaandelen en de constructiedelen dezelfde persoon is, dan wordt de gehele koopsom aan de BTW (21%) onderworpen.

Als de verkoper van de grondfracties niet dezelfde is als de opstallen, dan wordt registratierecht betaald op de grondwaarde en BTW op de bouwprijs.

Hierbovenop dient nog gevoegd :


Aankoop onder het stelsel van de registratie


Van toepassing bij bestaand (en reeds in gebruik genomen) onroerend goed.
Of indien de verkoper niet voor het uitzonderingsstelsel BTW kiest.

Het registratierecht kan worden verlaagd als een aantal voorwaarden zijn voldaan :
naar boven

6. Vaste (jaarlijkse) kosten verbonden aan het bezitten van een eigendom.

Als eigenaar van een onroerend goed deelt u mee in 6 soorten kosten.  Het gemiddelde niveau van de drie eerste samen ligt tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau van het gebouw waarin u eigenaar bent en de grootte van uw eigendom.


1. belasting Vlaamse Gewest

Dit is de onroerende voorheffing, in de volksmond de grondbelasting.   Ze is jaarlijks te voldoen.

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing bedraagt in Westende-Middelkerke 59,08 % (3,97 voor het Vlaamse gewest, 7,39 (186,22 opcentiemen) voor de provincie West Vlaanderen, 47,72 (1202 opcentiemen) voor de gemeente Middelkerke).

De voorheffing wordt berekend op het geindexeerde bedrag van het kadastrale inkomen.

Het kadastraal inkomen is een door de administratie van het kadaster toegekende som. Ze wordt gelijkgesteld met de netto huuropbrengst herleid tot het jaar 1975.


2. belasting gemeente Middelkerke

De gemeentebelastingen worden jaarlijks geheven en bestaan uit 2 delen:


3. belasting provincie West-Vlaanderen

De provinciebelasting wordt jaarlijks geheven en bestaat uit :


4. gemeenschappelijke kosten (syndicuskosten) gebouw

Ingeval uw eigendom gelegen is in een gebouw met nog andere eigenaars, dan beschikt u naast uw private eigendom over een onverdeeld aandeel in de gemeenschappelijke eigendom. Een syndicus beheert deze gemeenschappelijke delen en zal hiervoor periodiek de kostenstaat opmaken.

Doorgaans bedragen deze lasten tussen 500 Euro en 1.000 Euro op jaarbasis.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ze oplopen tot 2.000 Euro (oa door een zwembad).

In zeldzame gevallen (geen lift, geen beroepssyndicus,...) kunnen ze lager zijn dan 500 Euro.

In het algemeen bestaan de syndicuslasten uit :

Ingeval u een huis of een villa bezit, dan is er geen sprake van een mede-eigendom en zijn er ook geen syndicuskosten.


5. nutsvoorzieningen

Kosten van elektriciteit, gas, water, telefoon en TV distributie worden doorgaans direct door de diverse maatschappijen van openbar nut aangerekend in functie van uw verbruik.
Sommige gebouwen staan zelf in voor de levering van koud en/of warm water en verwarming. In dit geval worden deze kosten opgenomen in de syndicuslasten.
Ingeval de TV distributie collectief werd gemaakt wordt ook deze door de syndicus doorverrekend en valt ze eveneens in de syndicuslasten.


6. verhoging van de personenbelasting

Het KI (zie 1.) moet opgenomen te worden in uw belastingsaangifte. Als uw appartement aan zee een tweede verblijf is, dan wordt het KI eerst met 40% verhoogd en vervolgens geïndexeerd. Dit bedrag vormt uw onroerend inkomen.

Bij de bepaling van uw belasting wordt het opgesteld bij uw andere inkomsten. Dit houdt in dat het verhoogde KI wordt belast aan de marginale aanslagvoet. Meestal is dat 50% wat een directe belastingsverhoging betekent van (iets) meer dan de helft van het KI.

Dit bedrag vermindert (of kan helemaal wegvallen) als u intresten betaalt op een hypotheeklening.

naar boven
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?