beheer van mede-eigendom
/ vergaderingen

Wat kan je van de syndicus verwachten en wat niet!


De dualiteit van mede-eigendom

Een appartement of een flat in een gebouw is persoonlijke eigendom van een persoon of van een gezin.
Op deze kavel bezit de eigenaar een exclusief genotsrecht of beter, de exclusieve eigendomsrechten.

Daarnaast heeft deze eigenaar een gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten zoals de inkomhall, de trappen, de lift en de gangen. Op deze delen heeft hij m.a.w. een gemeenschappelijk genotsrecht.
Dit recht wordt gedeeld met de eigenaars van de andere kavels.

Dat genotsrecht op gemene delen uit zich in een gemeenschappelijk eigendomsrecht à rato van een aantal aandelen in de gemeenschap. Dat strekt zich ook uit op de grond (grondaandelen), de draagstructuur van het gebouw, de daken, gevels,...

Het geheel van deze rechten heet de gedwongen mede-eigendom. De juridische structuur hiervan is gebundeld in de basisakte.


De taak van de syndicus

Het beheer van die gemeenschappelijke delen is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 577 en volgende) en de persoon die zich ermee bezig houdt heet "de syndicus".

De syndicus is bijgevolg "de wettelijke vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-eigenaars" en zijn beheersopdracht is drieledig :


Wat soms van de syndicus verkeerdelijk wordt verwacht


Syndicus zijn en simultaan schaken.

gelijkenis?


De syndicus, een grootmeester in simultaan schaken?
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?