Zo beheerd!
FR
NL

1. Iets melden (probleem, defect, meteropname, agendapunt, ...)


De syndicus is belast met het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom.

Op de privatieve delen heeft hij geen bevoegdheid.
Wat niet belet dat hij voor die privatieve delen kan zorgen voor bijstand en raad.


naar boven

3. Onze mensen doen het werk. De computer helpt alleen maar...

Ann Vanden BergheAnn een bericht sturen

Dobby, de gebouwelf


Dobby is een slaaf en is gebonden aan een vast gebouw.

Hij beschouwt de eigenaars van dit gebouw als zijn meester. Een magische band verbindt hen.

Die band houdt in dat hij geen bevelen kan negeren en dat hij zichzelf moet straffen als hij iets doet wat zijn meester nooit goed zou vinden, ongeacht zijn persoonlijke mening over zijn meester.

Dobby beschikt over een eigen vorm van magie waarmee hij onmiddellijk naar het gebouw kan gaan om zijn opdracht te vervullen. Hij heeft daarvoor geen toverstok nodig, zoals tovenaars of heksen.

naar boven

4. Wat kan je van de syndicus verwachten en wat niet!


In het begin is er niets...

Het burgerlijk wetboek gaat uit van een zeer eenvoudig en duidelijk principe : Wie eigenaar is van de grond, is ook eigenaar van alles wat er zich op die grond bevindt.

Een persoon of een gezin is als eigenaar van een stuk grond eigenaar van het huis dat er op staat.

Als heel veel personen eigenaar zijn van een stuk grond, dan zijn ze allen, in onverdeeldheid, eigenaar van het gebouw dat op die grond staat.

Gaat het over een gebouw met appartementen, dan levert dit de ongemakkelijke situatie op dat iedereen mede-eigenaar is van "alles" en niemand eigenaar is van "iets".


Een basisakte biedt de oplossing.

Een basisakte splitst een gebouw op in privatieve en gemeenschappelijke entiteiten en beschrijft deze entiteiten uitvoerig en gedetailleerd.

De privatieve entiteiten kunnen om het even wat zijn : een appartement, een dakappartement, een duplex, een garage, een winkel, een berging, een kelder,...

Aan elk van de privatieve gedeelten kent ze een gewicht toe, de zogenaamde aandelen.

De privatieve delen toebehoren toe aan één of een onverdeeldheid van enkele eigenaars (huwgemeenschap, man &vrouw, kinderen,...)

De gemeenschappelijke entiteiten zijn doorgaans de grond, de ruwbouw, de uitkragingen waarop de terrassen liggen, de daken, de trappen, de gangen, de lift(en), enz.

Die gemeenschappelijke delen staan ten dienste van de privatieve delen en ze behoren in onverdeeldheid toe aan alle eigenaars en dit in verhouding tot hun aandelen. Die onverdeeldheid is een gedwongen onverdeeldheid.


De dualiteit van mede-eigendom

De basisakte zorgt er dus voor dat elke eigenaar van en in een gebouw een zeer specifieke eigendomshoedanigheid heeft.

Iemand is eigenaar van één of meerdere privatieve delen en tegelijk mede-eigenaar, in verhouding tot zijn aandelen, van de gemeenschappelijke delen.
Vandaar de term mede-eigendom.

De beide bestaan samen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


De syndicus

Elke eigenaar is exclusief bevoegd voor (het beheer van) zijn privatieve eigendom.

Om te verhinderen dat iedereen of niemand zich zou bekommeren om het beheer van de gemeenschappelijke delen heeft de wetgever in de wet op mede-eigendom voorzien in 2 functies :


De rol van de syndicus

Naast de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft de syndicus een beheersopdracht.


Wat soms van de syndicus verkeerdelijk wordt verwacht

naar boven

5. Geplande eigenaarsvergaderingen

naar boven

6. Wat houdt ons op dit moment bezig ?

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?