Zo beheerd!
*

1. Iets melden (probleem, defect, meteropname,...)

De syndicus is belast met het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom.

Daarnaast vertegenwoordigt hij de vereniging van mede-eigenaars, de zogenaamde VME.

Op de privatieve delen heeft hij geen wettelijke bevoegdheid.
Wat niet belet dat hij voor die privatieve delen zorgt voor bijstand en raad.naar boven

3. Onze mensen doen het werk. De computer helpt alleen maar...

Ann Vanden BergheAnn een bericht sturen

Marc VanoverscheldeMarc een bericht sturen

Dobby, de gebouwelf


Dobby is een slaaf en is gebonden aan een vast gebouw.

Hij beschouwt de eigenaars van dit gebouw als zijn meester. Een magische band verbindt hen.

Die band houdt in dat hij geen bevelen kan negeren en dat hij zichzelf moet straffen als hij iets doet wat zijn meester nooit goed zou vinden, ongeacht zijn persoonlijke mening over zijn meester.

Dobby beschikt over een eigen vorm van magie waarmee hij onmiddellijk naar het gebouw kan gaan om zijn opdracht te vervullen. Hij heeft daarvoor geen toverstok nodig, zoals tovenaars of heksen.

naar boven

4. Wat kan je van de syndicus verwachten en wat niet!


De dualiteit van mede-eigendom

Een appartement of een flat in een gebouw is persoonlijke eigendom van een persoon of van een gezin.
Op deze kavel bezit de eigenaar een exclusief genotsrecht of beter, de exclusieve eigendomsrechten.

Daarnaast heeft deze eigenaar een gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten zoals de inkomhall, de trappen, de lift en de gangen. Op deze delen heeft hij m.a.w. een gemeenschappelijk genotsrecht.
Dit recht wordt gedeeld met de eigenaars van de andere kavels.

Dat genotsrecht op gemene delen uit zich in een gemeenschappelijk eigendomsrecht à rato van een aantal aandelen in de gemeenschap. Dat strekt zich ook uit op de grond (grondaandelen), de draagstructuur van het gebouw, de daken, gevels,...

Het geheel van deze rechten heet de gedwongen mede-eigendom. De juridische structuur hiervan is gebundeld in de basisakte.


De taak van de syndicus

Het beheer van die gemeenschappelijke delen is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 577 en volgende) en de persoon die zich ermee bezig houdt heet "de syndicus".

De syndicus is bijgevolg "de wettelijke vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-eigenaars" en zijn beheersopdracht is drieledig :


Wat soms van de syndicus verkeerdelijk wordt verwacht

naar boven

5. Wat houdt ons op dit moment bezig ?

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?