syndic van mede-eigendom

VME Lacodam garagecomplex

Franselaan +

8434 Westende


118 garages


bouwjaar 2006


syndicus sedert 2006


vaste datum jaarlijkse vergadering :
eerste zaterdag September


rpr 0876.819.028
geen eigenaarsvergadering gepland

historiek eigenaarsvergaderingen
kostenafrekeningen
diversen
werken in uitvoering

basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde (RIO)
plannenHoewel we de hier meegedeelde informatie steeds met grote zorg behandelen is een vergissing of het ontbreken van een laatste update steeds mogelijk.

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?