Zo verhuurd!
FR
NL

Rendement, goede huurders & zo weinig mogelijk zorgen.

Daar gaan we voor!


1. Kiezen uit veel formules


De vakantieverhuring


Verhuring van korte duur (minstens 3 dagen) van gemeubileerde vakantieverblijven.
Valt onder de dwingende regelgeving van het logiesdecreet.

De Vivaldi verhuring


De verhuring van gemeubileerde vakantieverblijven in vaste periodes van drie maanden aan een billijke prijs.
De bepalingen van het logiesdecreet zijn van toepassing.
Speciaal door ons ontwikkeld voor die eigenaars die hun verblijf gedurende meerdere maanden niet gebruiken.

Tweede verblijf op jaarbasis


Gemeubileerde verhuring voor periodes van telkens één jaar en verlengbaar.
De regelgeving van het logiesdecreet is niet van toepassing.
Dit is gemeenrechterlijke huur wat een grote vrijheid in overeenkomsten toelaat.

Woninghuur


Voor de beleggers in vastgoed.
Veelal ongemeubileerde verhuring aan huurders die zich domiciliëren.
De Vlaamse Wooncode (conformiteitsattest) en het Vlaamse huurdecreet (bescherming van de huurder) zijn hier toepasselijk.

Garages en bergingen


De verhuring van garages, bergingen voor korte periodes of op jaarbasis.
Dit is eenvoudige gemeenrechterlijke huur.2. Kennis en veel ervaring tot uw dienst

 • Marktkennis en heel veel mensenkennis dank zij 30 jaar ervaring in verhuring.
 • Persoonlijke begeleiding in elk dossier.

Contacteer ons team

naar boven

3. Vakantieverhuring, waarom laPlage ?

en NIET Airbnb, Booking.com, Belvilla, Interhome,...Bij ons is de verhuring van vakantieverblijven een ambacht, niet een produkt uit een onpersoonlijke, automatische internet fabriek.

4. De vakantieverhuring


De verhuring van een gemeubileerd verblijf voor (doorgaans) meerdere opeenvolgende periodes is zeer arbeidsintensief.

De opeenvolgende stappen in een notedop :

1 - Het logiesdecreet

Uw verblijf moet voldoen aan 7 basisvoorwaarden waarvan het brandveiligheidsattest de belangrijkste is.
Vervolgens dient het aangemeld te worden bij het uitbatersportaal van toerisme Vlaanderen.

X

Het logiesdecreet is knap staaltje "regelneverij" en een bewijs van grenzeloze overheidsbemoeizucht.
Van het moment dat u uw vakantiewoning te huur aanbiedt aan het grote publiek moet je voldoen aan de bepalingen van dit deceet.
Bij verhuring in gesloten kring, aan kennissen en vrienden is ze niet van toepassing.

Er zijn 7 basisvoorwaarden :
 • Het verblijf moet een brandveiligheidsattest hebben. (enkel) Vinçotte is bevoegd voor de aflevering ervan. Meer info bij Vinçotte.

 • het verblijf moet proper en goed onderhouden zijn.

 • Er moet een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn.

 • De verhuurder mag niet veroordeeld zijn voor misdrijven.

 • De duurtijd van de huur overspant minimum één nacht.

 • De verhuurder is eigenaar van het verblijf ofwel huurder met toelating om onder te verhuren.

 • De informatie over het logies moet waarheidsgetrouw zijn.

Uitgebreide informatie vind je in de brochure van de Vlaamse Overheid.

2 - De opdracht

U meldt ons voor welke periodes u uw verblijf wilt verhuren.

X

Samen leggen we de verhuurprijzen voor de verschillende periodes vast.

In de loop van het jaar kan u periodes blokkeren (als die nog niet zijn verhuurd) of voor verhuur vrijgeven.

Naast de verhuurprijs betaalt de huurder ook kosten.
Die worden bij de verhuurprijs opgeteld en zo wordt de huurprijs gevormd.
Die kosten zijn :
 • een bemiddelingscommissie
 • de premie voor huuraansprakelijkheid van zowel vastgoed als inboedel
 • de vergoeding voor eventuele annulatie
 • een variabel forfait voor een normaal verbruik aan elektriciteit en water

Zo worden "verhuurprijzen" - door incorporatie van de kosten - "huurprijzen".

De prijzen die je in de catalogus en in de rubriek vakantieverhuur op onze site vindt zijn huurprijzen.


3 - De publicatie

Ons lokale kantoor, de huurcatalogus, onze website & ons vast cliënteel zorgen voor de werving van huurders.

X

Wij nemen uw logies op in de jaarlijkse huurcatalogus en die wordt half december verstuurd naar onze huurders.

Uw eigendom krijgt een eigen pagina in ons online-aanbod waardoor heel wat boekingen via internet worden afgehandeld.

In ons kantoor wordt uw verblijf voorgesteld aan bezoekers waarbij dan vaak een plaatsbezoek volgt.

Ook telefonisch worden heel wat boekingen geregistreerd.

Indien expliciet gewenst hangen we een bordje te huur.


Ruim één derde van onze huurders keert jaarlijks terug en bij voorkeur naar het verblijf dat ze eerder huurden !
Het komt er dus op aan de huurders "goed te soigneren".

4 - Verhuurd !

We ontvangen een boeking via internet, telefonisch of rechtstreeks in ons kantoor.

X

We boeken de reservatie en zenden die aan huurder toe. Ingesloten zit een verzoek tot betaling van een voorschot ten belope van 50%.

U als eigenaar wordt hiervan per post verwittigd. Bij verhuring met onmiddellijke of nakende start verwittigen wij ook telefonisch.

Maar... de wet op de marktpraktijken geeft de huurder een annulatietermijn van 7 werkdagen. Uitzonderlijk volgt dan ook een annulatie.

Ook als het voorschot niet tijdig wordt betaald annuleren wij. De verhuring is pas definitief als het voorschot is betaald.

Elke avond omstreeks 18h00 wordt de website geactualiseerd. U kan bijgevolg zelf op uw logiespagina de verhuurevolutie volgen.

Ten laatste 2 weken voor de start van het verblijf verzoeken wij de huurder het saldo te betalen, samen met de huurwaarborg.

5 - Uw huurder komt aan, zijn/haar verblijf begint.

Wij ontmoeten de huurder. We zien hem/haar en spreken ermee.

X

De huurder haalt de sleutels op bij ons op kantoor.

Dan wordt een laatste keer nagezien of de huur integraal is betaald. Geen volledige betaling, geen sleutels !

We geven een tweevoudig formulier mee. Op het eerste deel kan hij/zij melden hoe hij zijn verblijf vond bij aankomst en of hij een probleem heeft opgemerkt die om een oplossing vraagt.

De meterstanden hebben wij intussen opgenomen.
Een verblijfcontrole bij aankomst doen wij niet standaard. We nemen aan dat het verblijf in nette staat is, klaar om gebruikt te worden.
Ofwel omdat het verblijf in orde was of is gebracht na de vorige verhuur,
ofwel omdat de eigenaar er zelf was geweest.

Gedurende de ganse verblijfsduur van de huurder zijn we ter beschikking voor mogelijke problemen, defecten, met raad én met daad.

6 - Uw huurder vertrekt.

Wij boeken uit

X

De huurder geeft de sleutels af bij ons op kantoor.

Hij/zij geeft het tweede formulierdeel af.
Daarop kan worden aangemerkt hoe hij het vakantieverblijf vond.
Welke verbeteringen wenselijk zijn en of hij/zij tevreden was over onze service.

Daarna gaan we persoonlijk het verblijf nazien en nemen we de tellerstanden opnieuw op.

Is het - volgens onze normen - netjes, dan is het klaar voor de volgende gasten.
Is het niet netjes, of niet goed genoeg, dan laten we het reinigen.


7 - De afrekening

Halfweg de maand volgend op het vertrek van de huurder maken we de afrekening op.

X

De waarborg wordt aan de huurder terugbetaald. Eventuele kosten worden in mindering gebracht.
De huur, vermeerderd met de verbruiken en verminderd met bemiddelingscommissie wordt aan de eigenaar betaald.
De afrekening gaat per post, de betalingen rechtstreeks op de (bank)rekening.


8 - Eind september, het volgende jaar wordt voorbereid.

We sturen onze eigenaars-verhuurders een huuropdracht voor het komende jaar.

X

Voor welke periodes en aan welke verhuurprijzen wenst u volgende jaar te verhuren ?
Wij voegen ter duiding een overzicht toe van het voorbije verhuurjaar.

De nieuwe opdrachten zijn per voorkeur terug bij ons op kantoor tegen einde oktober.
Daarna worden de nieuwe huurperiodes en -prijzen online gezet
Einde oktober gaat de papieren catalogus naar de drukker

Tegen 15/12 sturen wij de nieuwe catalogus naar 3.500 trouwe huurders.
Tegen Kerst lopen de eerste boekingen binnen.
Naar goede gewoonte hebben we tegen einde februari de helft van de boekingen die op jaarbasis verwerken gehaald.
Het is dus van groot belang niet te talmen en vroeg genoeg te huur te stellen.Ik heb interesse in vakantieverhuur.

naar boven

5. De Vivaldi verhuring

U komt zelf weinig waardoor uw eigendom de meeste tijd van het jaar leeg staat.

Een leegstaand verblijf takelt sneller af dan een bewoond verblijf.

Overweeg een verhuring ervan in blokken van drie maanden, ingedeeld volgens de 4 seizoenen, aan een billijke prijs.

De periodes liggen vast :
 • De lente vangt aan met de paasvakantie en omvat verder de maanden april, mei en juni. Alle verlengde lente-weekends zoals 1 mei, hemelvaart en Pinksteren vallen hier in.

 • De zomer omvat de volledige maanden juli, augustus en september.

 • De herfst vangt aan op 1 oktober en eindigt aan de vooravond van de kerstvakantie. Ze omvat de allerheiligenvakantie en talloze na-zomer weekends.

 • De winter begint met de kerstvakantie, omspant de krokusvakantie en eindigt als de paasvakantie begint. Ze omvat minstens 10 winter-weekends.

 • Herfst en winter gebundeld vormen de 6 wintermaanden.

Tweemaal gewonnen : U ontvangt huur die u anders niet zou krijgen.
Een huurder krijgt de beschikking over een verblijf aan zee aan een zeer betaalbare prijs.


Ook hier dient uw verblijf aan de bepalingen van het logiesdecreet te voldoen :
 • Uw verblijf moet voldoen aan 7 basisvoorwaarden waarvan het brandveiligheidsattest de belangrijkste is.
 • Vervolgens dient het aangemeld te worden bij het uitbatersportaal van toerisme Vlaanderen.
Ik heb interesse in de Vivaldi verhuring

naar boven

6. Verhuring van een tweede verblijf op jaarbasis


U bent eigenaar van een tweede verblijf en u betrekt het om een bepaalde reden zelf niet.
U heeft principieel drie mogelijkheden : niets doen, verkopen of verhuren.

Niets doen is het eenvoudigst. Het kost u geen moeite, maar wel geld : syndickosten, belastingen tweede verblijf en voorheffing.

Als verkopen geen optie is, dan is vakantieverhuring in combinatie met Vivaldi-verhuring een mogelijkheid.
Maar dit vereist wat inspanning : regelmatige opvolging en minstens één keer per jaar een grondige poetsbeurt.

De derde opte is "de verhuring op jaarbasis".

Het logiesdecreet is niet van toepassing. U behoeft bijgevolg geen brandveiligheidsattest en u dient uw verblijf ook niet aan te melden bij toerisme Vlaanderen.

We maken een gedetailleerde plaatsbeschrijving op.

Contacteer mij voor de verhuring van mijn eigendom.

7. De woninghuur


U hebt een eigendom die u zelf niet betrekt. U bent dat voor de komende jaren ook niet van plan. Daarenboven mag de inboedel gerust weg.

U hebt uw spaarcenten in vastgoed geïnvesteerd?
Dat is een verstandige keuze. Ook wij geloven immers in vastgoed.

Uw eigendom verhuren en daardoor laten renderen is een logische volgende stap.

De woninghuur is het verhuren van (doorgaans) ongemeubileerd vastgoed voor korte duur (max. 3 jaar) of lange duur (9 jaar).
2 belangrijke regelgevingen moeten we hierbij volgen:
 • Vlaamse Wooncode
 • Vlaamse huurdecreet
De Vlaamse Wooncode legt de minimum normen op waaraan huurwoningen moeten voldoen. Een conformiteitsattest, aan te vragen bij de gemeente, levert het bewijs dat hieraan is voldaan.
Het huurdecreet bepaalt de voorwaarden waaraan de huurovereenkomsten moeten voldoen. Meer informatie op de website van Vlaanderen-woninghuur

Bij dit type verhuring maken wij steeds een gedetailleerde plaatsbeschrijving op.

Contacteer mij voor de verhuring.

naar boven

8. De verhuring van garages en bergingen


De meeste vakantiegangers komen met de auto. Weinigen laten die graag gewoon op straat staan.
In de zomer is er vaak geen plaats op straat en in de winter laat het weer zich soms van zijn slechtste kant zien ; Er is hier veel zand...

Laat ons uw garage verhuren als u ze zelf niet gebruikt.
We kampen steeds met een nijpend gebrek aan garages.


Bergplaatsen in de kelder zijn ook verhuurbaar. Plaats is hier aan zee een schaars goed.

Contacteer mij voor verhuring.


9. Eerlijke prijs, veel kwaliteit


Wat kost met en door ons verhuren?
 • Vakantieverhuring : 15% op de huurprijs
 • Jaarhuur garages : 10% op de huurprijs
 • Lange termijn verhuring : 10% op de jaarhuurprijs


10. Ons contacteren

Contacteer mij voor

Tips en weetjes


naar boven11. Uw eigendom klaar maken & optimaliseren voor vakantieverhuring


 • Start met de opmaak van een brandveiligheidsattest.
  Dan kan u uw vakantieverblijf aanmelden bij Toerisme Vlaanderen.

 • "Ontpersoonlijk" uw verblijf.
  Verwijder persoonlijke spullen zoveel als mogelijk.

 • Hou het eenvoudig. Creëer zoveel mogelijk ruimte voor de huurders zodat ze voldoende plaats hebben voor de spullen die zij meebrengen.

 • Voorzie :
  • evenveel plaats aan tafel en in het salon als er plaatsen zijn om te slapen.
  • voldoende matrasovertrekken.
  • propere hoofdkussens voor elke slaapplaats.
  • dekens en bij voorkeur donsdekens voor elk bed.
   Hou een reserve achter de hand - bvb in de kelderberging - voor het geval gedepanneerd moet worden.
  • voldoende kleerkastruimte, met planken en hangers.
  • potten, pannen en servies voor normaal gebruik in verhouding met het aantal personen dat kan logeren.
  • wasproduct en zout voor de vaatwas.
  • een goedwerkende televisie met voldoende digitaal aanbod.
  • WIFI ! Dit is intussen een MUST.

 • Vermijd :
  • vast tapijt of een teveel aan tapijten in het algemeen.
  • een frietpot
  • een onnodige voorraad aan oliën, azijn, specerijen, plastiek potjes, rommel, ...

 • Doe dit zeker :
  • een waterbestendige molton matrasbeschermer op elk bed.
  • een beschermhoes rond elk hoofdkussen.

 • Een eenvoudige documentatiemap die u ter plaatse legt kan veel onheil voorkomen. Die bevat minstens :
  • waar de teller elektriciteit staat en waar de zekeringenkast zich bevindt.
  • waar de waterteller staat en hoe het water kan worden aan- of afgesloten.
  • hoe de verwarming kan worden geregeld.
  • waar en hoe het warm water wordt geproduceerd.
  • bij een gasgeiser, hoe het toestel werkt en hoe het kan worden aan- of uit gezet.
  • idem bij gasverwarming of elektrische accumulatieverwarming.
  • een gebruiksaanwijzing van de aanwezige toestellen (fornuis, vaatwas, oven, microgolf, wasmachine, droogkast, ...
  • waar het huisvuil en PMD kan worden gedeponeerd, wat er met glas dient te gebeuren.
  • waar fietsen kunnen worden gestald.

 • Plaats in een doos - in de berging - een voorraadje lampen.
  Voeg er wat eenvoudig werktuig bij : een schroevendraaier, een hamer, een tang, ...

 • Organiseer voor uw verblijf minstens één keer per jaar een grondige poetsbeurt.
  I.e. de kasten uitwassen (ook de bovenkant ervan), het stof van onder bedden, zetels en kasten op korte poten weghalen
  Iemand die huurt poetst oppervlakkig en na meerdere opeenvolgende huurperiodes zakt de netheid zienderogen.

Een eigenaar die zijn eigendom respecteert heeft een verblijf dat respect afdwingt.

De huurder - die doorgaans zelf ergens ook eigenaar is - heeft respect voor een verblijf dat respect afdwingt!

Mijn eigendom is verhuurklaar. Op naar de volgende stap!12. Uw eigendom klaarmaken voor de woninghuur


Breng uw eigendom in overeenstemming met de basisvereisten van de Vlaamse wooncode:
 • De daken zijn voldoende geïsoleerd.
 • Er is overal dubbele beglazing.
 • De elektrische installatie is in orde en gekeurd.
 • Bij gasverwarming is het systeem van het gesloten type.
 • Er is nergens vocht, noch condensproblemen ten gevolge van koude bruggen.
Doe vervolgens wat van een goede huisvader wordt verwacht.
 • Verwijder alle losse meubilair. Gordijnen en verlichtingsarmaturen kunnen eventueel blijven.
 • Herstel alle zichtbare schade:
  • Dicht gaten, putten en barsten.
  • Verwijder alle zichtbare sporen van eerdere vochtproblemen.
 • Controleer alle vaste toestellen, alle kranen, ramen, rolluiken, scharnieren van kasten, enz...
Verzoek, tot slot, de gemeente om aflevering van een conformiteitsattest.13. Enkele cijfers uit onze vakantieverhuring

naar boven

eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?