Verhuren

Rendement, goede huurders & zo weinig mogelijk zorgen. Daar draait het om.


1. Kiezen uit veel formules


Verhuring als vakantieverblijf komt het vaakst voor.
De minimale huurperiode is drie dagen. Het maximum één jaar.

Voor eigenaars die hun verblijf gedurende meerdere maanden niet gebruiken hebben wij de Vivaldi-formule uitgewerkt.

Voor de beleggers pur sang is er de woninghuur, ongemeubileerd of gemeubileerd voor vaste bewoning.

Ook garages en bergingen verhuren wij, voor korte periodes en voor lange.2. Waarom laPlage ?

en NIET Airbnb, Booking.com, Belvilla, Interhome,...

 • ons nadeel
  • Wij bereiken een minder groot publiek.
  • Ons aanbod is vrij bescheiden ten opzichte van die mastodont verhuurplatformen
 • uw voordeel
  • Wij zijn lokaal aanwezig waardoor wij controlerend én probleem oplossend zijn.
  • Bij ons geen "anonieme" huurders.
  • Wij ontzorgen u als verhuurder.
  • Wij bieden een beheersbaar aanbod, zonder keuzestress.

Wij zien verhuring van vakantieverblijven als een ambacht, niet als een produkt uit een onpersoonlijke, automatische fabriek.3. De vakantieverhuring

De werking :


1 - De opdracht

Eenvoudig : U meldt ons voor welke periodes u uw verblijf wilt verhuren.

X

Samen leggen we de verhuurprijzen voor de verschillende periodes vast.

In de loop van het jaar kan u periodes blokkeren (als die nog niet zijn verhuurd) of voor verhuur vrijgeven.

Naast de verhuurprijs betaalt de huurder ook kosten.
Die worden bij de verhuurprijs opgeteld en zo wordt de huurprijs gevormd.
Die kosten zijn :
 • een bemiddelingscommissie
 • de premie voor huuraansprakelijkheid van zowel vastgoed als inboedel
 • de vergoeding voor eventuele annulatie
 • een variabel forfait voor een normaal verbruik aan elektriciteit en water

Zo worden "verhuurprijzen" - door incorporatie van de kosten - "huurprijzen".

De prijzen die je in de catalogus en in de rubriek vakantieverhuur op onze site vindt zijn huurprijzen.


2 - De publicatie

Huurcatalogus, internet & vast cliënteel

X

Wij nemen uw logies op in de jaarlijkse huurcatalogus en die wordt half december verstuurd naar onze huurders.

Uw eigendom krijgt een eigen pagina in ons online-aanbod waardoor heel wat boekingen via internet worden afgehandeld.

In ons kantoor wordt uw verblijf voorgesteld aan bezoekers waarbij dan vaak een plaatsbezoek volgt.

Ook telefonisch worden heel wat boekingen geregistreerd.

Indien expliciet gewenst hangen we een bordje te huur.


Ruim één derde van onze huurders keert jaarlijks terug en bij voorkeur naar het verblijf dat ze eerder huurden !
Het komt er dus op aan de huurders "goed te soigneren".

3 - Verhuurd !

Dat is de bedoeling...

X

We boeken de reservatie en zenden die aan huurder toe. Ingesloten zit een verzoek tot betaling van een voorschot ten belope van 50%.

U als eigenaar wordt hiervan per post verwittigd. Bij verhuring met onmiddellijke of nakende start verwittigen wij ook telefonisch.

Maar... de wet op de marktpraktijken geeft de huurder een annulatietermijn van 7 werkdagen. Uitzonderlijk volgt dan ook een annulatie.

Ook als het voorschot niet tijdig wordt betaald annuleren wij. De verhuring is pas definitief als het voorschot is betaald.

Elke avond omstreeks 18h00 wordt de website geactualiseerd. U kan bijgevolg zelf op uw logiespagina de verhuurevolutie volgen.

Ten laatste 2 weken voor de start van het verblijf verzoeken wij de huurder het saldo te betalen, samen met de huurwaarborg.

4 - Uw huurder komt aan, zijn verblijf begint.

Wij ontmoeten de huurder. We zien hem/haar en spreken ermee.

X

De huurder haalt de sleutels op bij ons op kantoor.

Dan wordt een laatste keer nagezien of de huur integraal is betaald. Geen volledige betaling, geen sleutels !

We geven een tweevoudig formulier mee. Op het eerste deel kan hij/zij melden hoe hij zijn verblijf vond bij aankomst en of hij een probleem heeft opgemerkt die om een oplossing vraagt.

De meterstanden hebben wij intussen opgenomen.
Een verblijfcontrole bij aankomst doen wij niet standaard. We nemen aan dat het verblijf in nette staat is, klaar om gebruikt te worden.
Ofwel omdat het verblijf in orde was of is gebracht na de vorige verhuur,
ofwel omdat de eigenaar er zelf was geweest.

Gedurende de ganse verblijfsduur van de huurder zijn we ter beschikking voor mogelijke problemen, defecten, met raad én met daad.

5 - Uw huurder vertrekt.

Wij boeken uit

X

De huurder geeft de sleutels af bij ons op kantoor.

Hij/zij geeft het tweede formulierdeel af.
Daarop kan worden aangemerkt hoe hij het vakantieverblijf vond.
Welke verbeteringen wenselijk zijn en of hij/zij tevreden was over onze service.

Daarna gaan we persoonlijk het verblijf nazien en nemen we de tellerstanden opnieuw op.

Is het - volgens onze normen - netjes, dan is het klaar voor de volgende gasten.
Is het niet netjes, of niet goed genoeg, dan laten we het reinigen.


6 - De afrekening

Halfweg de maand volgend op het vertrek van de huurder maken we de afrekening op.

X

De waarborg wordt aan de huurder terugbetaald. Eventuele kosten worden in mindering gebracht.
De huur, vermeerderd met de verbruiken en verminderd met bemiddelingscommissie wordt aan de eigenaar betaald.
De afrekening gaat per post, de betalingen rechtstreeks op de (bank)rekening.


7 - Eind september, het volgende jaar wordt voorbereid.

We sturen onze eigenaars-verhuurders een huuropdracht voor het komende jaar.

X

Voor welke periodes en aan welke verhuurprijzen wenst u volgende jaar te verhuren ?
Wij voegen ter duiding een overzicht toe van het voorbije verhuurjaar.

De nieuwe opdrachten zijn per voorkeur terug bij ons op kantoor tegen einde oktober.
Daarna worden de nieuwe huurperiodes en -prijzen online gezet
Einde oktober gaat de papieren catalogus naar de drukker

Tegen 15/12 sturen wij de nieuwe catalogus naar 3.500 trouwe huurders.
Tegen Kerst lopen de eerste boekingen binnen.
Naar goede gewoonte hebben we tegen einde februari de helft van de boekingen die op jaarbasis verwerken gehaald.
Het is dus van groot belang niet te talmen en vroeg genoeg te huur te stellen.


8 - Het logiesdecreet

Elke vakantiewoning dient te voldoen aan de bepalingen van het Vlaamse logiesdecreet.
Die moeten de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen.

X

Het logiesdecreet is knap staaltje "regelneverij" en een bewijs van grenzeloze overheidsbemoeizucht.
Ze is van dwingende aard als het vakantielogies te huur wordt aangeboden aan het grote publiek.
Bij verhuring in gesloten kring, aan kennissen en vrienden is ze niet van toepassing.

Er zijn 7 basisvoorwaarden :
 • Het verblijf moet een brandveiligheidsattest hebben. (enkel) Vinçotte is bevoegd voor de aflevering ervan. Meer info bij Vinçotte.

 • het verblijf moet proper en goed onderhouden zijn.

 • Er moet een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn.

 • De verhuurder mag niet veroordeeld zijn voor misdrijven.

 • De duurtijd van de huur overspant minimum één nacht.

 • De verhuurder is eigenaar van het verblijf ofwel huurder met toelating om onder te verhuren.

 • De informatie over het logies moet waarheidsgetrouw zijn.

Uitgebreide informatie vind je in de brochure van de Vlaamse Overheid.


Wij begeleiden u doorheen de opeenvolgende stappen.
4. De Vivaldi verhuring


Een verhuring in blokken van drie maanden, ingedeeld volgens de 4 seizoenen, aan een billijke prijs.

De periodes liggen vast :
 • De Lente vangt aan met de paasvakantie en omvat verder de maanden april, mei en juni. Alle verlengde lente-weekends zoals 1 mei, hemelvaart en Pinksteren vallen hier in.

 • De zomer omvat de volledige maanden juli, augustus en september.

 • De herfst vangt aan op 1 oktober en eindigt aan de vooravond van de kerstvakantie. Ze omvat de allerheiligenvakantie en talloze na-zomer weekends.

 • De winter begint met de kerstvakantie, omspant de krokusvakantie en eindigt als de paasvakantie begint. Ze omvat minstens 10 winter-weekends.

 • Herfst en winter gebundeld vormen de 6 wintermaanden.

U komt zelf heel weinig waardoor uw eigendom de meeste tijd van het jaar gewoon leeg staat.

Een leegstaand verblijf takekt sneller af dan een bewoond verblijf.

Tweemaal gewonnen : U ontvangt huur die u anders niet zou krijgen.
Een huurder krijgt de beschikking over een verblijf aan zee aan een zeer betaalbare prijs.


Bekijk ons Vivaldi-aanbod5. De lange termijnverhuring

kent twee vormen

Lange termijn : meestal voor één jaar en verlengbaar.

gebruikt door mensen die huren verkiezen boven kopen.

Woninghuur : doorgaans ongemeubileerd en voor periodes van 9 jaar.

Wonen aan zee is voor veel mensen een droom.
"Als we met pensioen zijn verhuizen we naar zee!".
Vaak wordt dan een appartement gehuurd en niet gekocht.

Hier wordt steeds een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.6. Garages en bergingen

De meeste vakantiegangers komen met de auto. Weinigen laten die graag gewoon op straat staan.

In de zomer is er vaak geen plaats op straat en in de winter laat het weer zich soms van zijn slechtste kant zien ; Er is hier veel zand...

Laat ons uw garage verhuren als u ze zelf niet gebruikt.7. Eerlijke prijs, veel kwaliteit


Wat kost verhuren met ERA laPlage?
 • Vakantieverhuring : 15% op de huurprijs
 • Jaarhuur garages : 10% op de huurprijs
 • Lange termijn verhuring : 10% op de jaarhuurprijs8. Ons contacteren


Contacteer mij voor

Tips en weetjes

9. Uw eigendom klaar maken & optimaliseren voor vakantieverhuring


 • Start met de opmaak van een brandveiligheidsattest.
  Daarna moet uw vakantieverblijf aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen.

 • "Ontpersoonlijk" uw verblijf.
  Verwijder persoonlijke spullen zoveel als mogelijk.

 • Hou het eenvoudig. Creëer zoveel mogelijk ruimte voor de huurders zodat ze voldoende plaats hebben voor de spullen die zij meebrengen.

 • Voorzie :
  • evenveel plaats aan tafel en in het salon als er plaatsen zijn om te slapen.
  • voldoende matrasovertrekken.
  • propere hoofdkussens voor elke slaapplaats.
  • dekens en bij voorkeur donsdekens voor elk bed.
   Hou een reserve achter de hand - bvb in de kelderberging - voor het geval gedepaneerd moet worden.
  • voldoende kleerkastruimte, met planken en hangers.
  • potten, pannen en servies voor normaal gebruik in verhouding met het aantal personen dat kan logeren.
  • wasprodukt en zout voor de vaatwas.
  • een goedwerkende televisie met voldoende digitaal aanbod.
  • WIFI ! Dit is intussen een MUST.

 • Vermijd :
  • vast tapijt of een teveel aan tapijten in het algemeen.
  • een frietpot
  • een onnodige voorraad aan oliën, azijn, specerijen, plastiek potjes, rommel, ...

 • Een eenvoudige documentatiemap die u ter plaatse legt kan veel onheil voorkomen. Die bevat minstens :
  • waar de teller elektriciteit staat en waar de zekeringenkast zich bevindt.
  • waar de waterteller staat en hoe het water kan worden aan- of afgesloten.
  • hoe de verwarming kan worden geregeld.
  • waar en hoe het warm water wordt geproduceerd.
  • bij een gasgeiser, hoe het toestel werkt en hoe het kan worden aan- of uit gezet.
  • idem bij gasverwarming of elektrische accumulatieverwarming.
  • een gebruiksaanwijzing van de aanwezige toestellen (fornuis, vaatwas, oven, microgolf, wasmachine, droogkast, ...
  • waar het huisvuil en PMD kan worden gedeponeerd, wat er met glas dient te gebeuren.
  • waar fietsen kunnen worden gestald.

 • Plaats in een doos - in de berging - een voorraadje lampen.
  Voeg er wat eenvoudig werktuig bij : een schroevendraaier, een hamer, een tang, ...

 • Organiseer voor uw verblijf minstens één keer per jaar een grondige poetsbeurt.
  I.e. de kasten uitwassen (ook de bovenkant ervan), het stof van onder bedden, zetels en kasten op korte poten weghalen
  Iemand die huurt poetst oppervlakkig en na meerdere opeenvolgende huurperiode's zakt de netheid zienderogen.

Een eigenaar die zijn eigendom respecteert heeft een verblijf die respect afdwingt.

De huurder - die doorgaans zelf ergens ook eigenaar is - heeft respect voor een verblijf die respect afdwingt!10. Uw eigendom klaarmaken voor de woninghuur


Woninghuur is bedoeld voor mensen die in de gehuurde woning hun vaste woonplaats kiezen.

Hierdoor genieten zij wettelijke bescherming op twee vlakken :
 • het Vlaamse huurdecreet
 • De Vlaamse wooncode

Het huurdecreet legt de minimum voorwaarden vast waaraan een huurcontract moet voldoen.

De wooncode bepaalt de minimum vereisten waaraan een woning dient te voldoen.

11. Enkele cijfers

12. Helpen u


Inge Vanheerentals

inge@laplage.be

059.30.15.13

Sabine Coppin

sabine@laplage.be

059.30.15.13
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?