Zo gehuurd!
FR
NLnaar boven

2. Niet gevonden wat je zoekt?

Heb je een specifieke vraag over uw reservatie of verblijf?

Is er een probleem?


Gebruik dit formulierOf contacteer tijdens de kantooruren rechtstreeks iemand van ons team op 059 30 15 13

naar boven

3. Vakantiedata

2024

 • krokusvakantie : zaterdag 10/2/24 t.e.m zondag 18/2/24
 • Paasvakantie : zaterdag 30/4/24 t.e.m zondag 14/4/24
 • feest van de arbeid : woensdag 1/5/24
 • O.L.H. Hemelvaart : donderdag 9/5/24 t.e.m zondag 12/5/24
 • Pinksteren : zaterdag 18/5/24 t.e.m maandag 20/5/24
 • zomervakantie : maandag 1/7/24 t.e.m vrijdag 31/8/24
 • O.L.V. Hemelvaart : woensdag 14/8/24
 • herfstvakantie : zaterdag 26/10/24 t.e.m zondag 3/11/24
 • kerstvakantie : zaterdag 21/12/24 t.e.m zondag 5/1/25

Vivaldi

 • lente : zaterdag 30/3/24 t.e.m zondag 30/6/24
 • zomer : maandag 1/7/24 t.e.m maandag 30/9/24
 • herfst : dinsdag 1/10/24 t.e.m zondag 22/12/24
 • winter : zaterdag 21/12/24 t.e.m maandag 31/3/25
 • 6 wintermaanden : dinsdag 1/10/24 t.e.m maandag 31/3/25

2023

 • krokusvakantie : zaterdag 18/2/23 t.e.m zondag 26/2/23
 • Paasvakantie : zaterdag 1/4/23 t.e.m zondag 16/4/23
 • feest van de arbeid : zaterdag 29/4/23 tem maandag 1/5/23
 • O.L.H. Hemelvaart : donderdag 18/5/23 t.e.m zondag 21/5/23
 • Pinksteren : zaterdag 27/5/23 t.e.m maandag 29/5/23
 • zomervakantie : zaterdag 1/7/23 t.e.m donderdag 31/8/23
 • O.L.V. Hemelvaart : zaterdag 12/8/23 t.e.m dinsdag 15/8/23
 • herfstvakantie : zaterdag 28/10/23 t.e.m zondag 5/11/23
 • kerstvakantie : zaterdag 23/12/23 t.e.m zondag 7/1/23

Vivaldi

 • lente : zaterdag 1/4/23 t.e.m vrijdag 30/6/23
 • zomer : zaterdag 1/7/23 t.e.m zaterdag 30/9/23
 • herfst : zaterdag 30/9/23 t.e.m vrijdag 22/12/23
 • winter : zaterdag 23/12/23 t.e.m vrijdag 29/3/24
 • 6 wintermaanden : zaterdag 30/9/23 t.e.m vrijdag 29/3/24naar boven

4. De Vivaldi huurformule uitgelegd


Dit is een huur voor een periode van 3 maanden - ingedeeld volgens de 4 seizoenen - aan een uiterst voordelige huurprijs.

De lente vangt aan met de paasvakantie en omvat verder de maanden april, mei en juni. Alle verlengde lente-weekends zoals 1 mei, hemelvaart en Pinksteren vallen hier in.
De zomer omvat de volledige maanden juli, augustus en september.
De herfst vangt aan op 1 oktober en eindigt aan de vooravond van de kerstvakantie. Ze omvat de allerheiligenvakantie en talloze na-zomer weekends.
De winter begint met de kerstvakantie, omspant de krokusvakantie en eindigt als de paasvakantie begint. Ze herbergt minstens 10 winter-weekends waarbij u zee en strand voor u alleen hebt.
De 6 wintermaanden is een samentrekking van herfst en winter.

Als u graag aan de zee bent, er tot rust komt en volop geniet van uw gezin & uw geliefden of als u hier vrienden en familie ontmoet in een ontspannen sfeer, dan hoeft u niet noodzakelijk een verblijf te kopen als u er één voor een langere periode kan huren aan een voordelige prijs.

Uw voordelen :
Er is één nadeel...

Naar ons Vivaldi aanbodnaar boven

5. FAQ


Waar kan ik mijn auto parkeren terwijl ik de sleutels ophaal?


Hoeveel bedraagt mijn voorschot?


Wanneer moet ik mijn saldo betalen?


Hoeveel bedraagt de waarborg? Wanneer krijg ik mijn waarborg terug?


Is er een mogelijkheid om appartementen te bezichtigen vooraleer te reserveren?


Waar haal ik de sleutels op? Vanaf hoe laat kan ik de sleutels ophalen? Wat na openingsuren?


Hoeveel sets sleutels ontvangen we?


Ik heb een appartement gehuurd waar een garage/parking bij hoort. Waar bevindt die zich?


Is energieverbruik inbegrepen?


Mag ik mijn huisdier meebrengen?


Kan ik een kinderbed of kinderstoel reserveren?


Kan ik een optie krijgen op een appartement?


Zijn jullie open op zon- en feestdagen?


Wat bij annulatie?


Hoe laat moet ik de sleutels afgeven en waar? Komt er iemand mee om het appartement te controleren?


Wat met mijn huisvuil?


Kan ik vroeger of later aankomen/vertrekken?


Wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt?
naar boven

6. Huurkosten


Bij reservatie van een (vakantie)verblijf zijn er, naast de netto huurprijs, een aantal huurkosten te betalen.
Deze kosten zijn op te splitsen in twee soorten:

In rekening gebracht bij afsluiten huur

 • een kostenforfait dat inbegrepen is in de vermelde huurprijzen.
  Dit forfait omvat :
  • kosten verhuurkantoor
  • de brandverzekering
  • de annulatiekostenverzekering
  • verbruik elektriciteit, water en gas uitgezonderd eventuele verwarming
 • een waarborg :
  • zomerperiode : 200 à 250 €
  • winterperiode : 500 à 1.000 €
  • huren langer dan 3 maanden : minimum 1.000 €

Uitzonderingen


huurprijzen hoger dan 2.500 € omvatten niet de annulatiekostenverzekering. Deze kan optioneel worden toegevoegd aan 4% op de huurprijs.

Vivaldi verhuur en huurperiodes vanaf 75 dagen omvatten niet de annulatiekostenverzekering en verbruiken elektriciteit, water, gas en verwarming.
De annulatiekostendekking kan optioneel worden bijgenomen aan 4% op de reservatieprijs. De verbruiken worden naderhand van de waarborg afgehouden.

In mindering gebracht van de waarborg

 • Eventuele verwarmingskosten (alle verbruiken bij huurperiodes vanaf 75 dagen), bepaald aan de hand van telleropname en berekend aan het officieel tarief van de betrokken nutsbedrijven.
 • Eventuele kosten van reiniging ingeval het pand niet voldoende net wordt verlaten. Het kantoor verifieert de netheid nà elk vertrek en bepaalt souverein of er al dan niet gepoetst dient te worden.
 • Eventueel herstel van gebroken of beschadigd toebehoren.
De waarborg wordt afgerekend tegen het einde van de maand volgend op het vertrek van de huurder.
Een gedetailleerd afrekeningsformulier wordt per post toegestuurd, het saldo wordt direct op de bankrekening van de huurder terugbetaald.naar boven

7. Huurvoorwaarden


Alle in deze site vermelde prijzen zijn richtgevend onder voorbehoud van wijzigingen. Ze zijn niet contractueel bindend.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze aanbiedingen zijn zonder optie noch verbintenis.

Het aangeduide aantal personen mag in geen geval overschreden worden. Enkel kinderbedden mogen bijgeplaatst worden.

Dieren zijn niet toegelaten, tenzij een hondje en dan nog mits toelating. Bij niet-naleving van dit reglement kan onmiddellijke expulsie mogelijk zijn ofwel zal een dagvergoeding van 20 Euro worden aangerekend.

Wanneer een inventaris op het goed aanwezig is, is de vakantieganger verplicht er de juistheid van na te gaan. Hij zal zijn opmerkingen schriftelijk overmaken en dit binnen de 24u na z'n aankomst.


2. RESERVATIE en BETALING

Elke reservatie wordt bevestigd door een huurreservatievewijs, ofwel u toegestuurd per post, ofwel u afgegeven in ons kantoor.

De reservatie is enkel van kracht zodra wij de helft van de huur ten titel van voorschot ontvangen hebben en dit ten laatste op de datum die op het contract vermeld staat.

Het saldo moet betaald worden ten laatste 14 dagen voor het in genot treden van het goed.

In GEEN geval worden sleutels overhandigd vooraleer de volledige som in ons kantoor ontvangen is.

Indien de huurder niet op tijd het saldo betaalt of hij z'n contract opzegt, zal het vastgoedkantoor het recht hebben om de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst plus een vergoeding van 25% op de herverhuring aan het immobiliënkantoor moeten betalen. Kan het goed niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo aan het kantoor verschuldigd.

De huurder is geen schadevergoeding (noch voorschot, noch verschil in opbrenst, noch commissieloon) verschuldigd wanneer het goed niet kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van zijn gezin. (Officiële dokumenten moeten wel op aanvraag kunnen worden voorgelegd.) Wanneer de huurder zelf overlijdt zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden.

Het afsluiten van een annulatiekostenverzekering is mogelijk.

In geval van dubbele verhuring, te wijten aan het kantoor, geeft het agentschap een meerwaardig appartement aan dezelfde voorwaarden.

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobilienkantoor toelaten dagelijks van 9 tot 12h en van 14 tot 18h.


3. ANNULATIEKOSTEN

De dekking annulatiekosten betaalt het door u voorafbetaalde bedrag terug als u bijvoorbeeld wegens ziekte of ongeval uw vakantie aan zee moet afzeggen. Dekking is enkel voorzien in de volgende vier gevallen :


4. MEE TE BRENGEN

Lakens, tafellinnen en handdoeken zijn niet voorhanden.
Per bed zijn dekens en kussens voorzien. Voor de divan zijn er over het algemeen geen dekens, noch kussens voorzien.


5. UW AANKOMST

De verhuringsperiode loopt van 16h de eerste dag tot 11h de laatste dag. De data van toekomen en vertrek moeten strikt in aanmerking genomen worden. Er kan geen enkele afwijking worden toegestaan. Het in ontvangst nemen van en het afgeven van de sleutels kan enkel gebeuren tijdens de openingsuren van het kantoor (9-12h en 14-18h).

Samen met de sleutels (2 sets) krijgt elke huurder een informatie- en invulforformulier. Het invulformulier bestaat uit een aankomst- en vertrekbulletin. Opmerkingen over netheid, zichtbare schade, inventaris e.a. dienen zowel bij aankomst als bij vertrek door middel van dit bulletin aan het verhuurkantoor gemeld.


6. PROBLEMEN TIJDENS UW VERBLIJF

Uw zorgeloos verblijf is ons doel : Meld elke hinder zo spoedig mogelijk teneinde het verhuurkantoor in staat te stellen het euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen.


7. REINIGING VAN HET GOED

Wanneer het goed verlaten wordt zonder grondige reiniging of zonder voorafgaande verwittiging daarvan, zijn wij genoodzaakt de waarborg integraal te behouden als schaderegeling. Deze beslissing wordt soeverein genomen door het kantoor.

Als u wenst het goed te laten reinigen door een kuisploeg gelieve dit schriftelijk te verwittigen minimum 24h op voorhand. Wij vragen u dan ook ten laatste het goed te verlaten om 9h 's morgens i.p.v. 11h.

Een onrein sanitair wordt NOOIT aanvaard, zelfs niet bij aanvraag om het goed te laten reinigen.


8. TERUGBETALING WAARBORG

Na het vertrrek van elke huurder inspecteert het verhuurkantoor de woning. Wij zijn bijzonder streng op de netheid van de sanitaire installaties (toilet, lavabo, bad en/of douche) en de keukentoestellen (fornuis, gootsteen, koelkast en eventueel diepvries). Hierop worden geen uitzonderingen geduld.

Ten laatste tegen het einde van de maand volgend op de einddatum van de huurperiode wordt een gedetailleerde afrekening van de waarborg (per post) toegestuurd. Het waarborgbedrag, of het saldo ervan, wordt terzelfder tijd op de bankrekening van huurder uitbetaald.
naar boven

8. Enkele cijfers uit onze vakantieverhuring


naar boven
eenvoud werkt
fout gezien ? suggestie doen ?